Konstrukcja sztachetki plastikowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego z wyjątkiem szczególnych wypadków.

Wednesday, May 25th, 2016

Stawianie sztachetki plastykowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu do urzędu z wyjątkiem kilku przypadków.

Balaski plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie przekraczające wielkości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachetki Winylowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu powinno określać gatunek ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego montażu a także proponowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dodać deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych i jeśli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy sztachetki Winylowe na plot i furtę ze sztachet zadane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie płotu można rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy planowane plot plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet jest nieadekwatne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W sytuacji kiedy przewidywane ploty plastikowe na plot i bramę ze sztachetmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak przystąpienia do robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: